รายชื่อกิจกรรม

ลำดับที่ ชื่อกิจกรรม ผลงานผู้ชนะการแข่งขัน ตัวเลือก
1
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับ ป.4-6 (สพป.)
จำนวนผู้เข้าชม [1027]
2
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับ ม.1-3 (สพป.)
จำนวนผู้เข้าชม [1100]
3
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับ ม.1-3 (สพม.)
จำนวนผู้เข้าชม [1027]
4
การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-3 (สพป.)
จำนวนผู้เข้าชม [755]
5
การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-3 (สพม.)
จำนวนผู้เข้าชม [885]
6
การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-6 (สพม.)
จำนวนผู้เข้าชม [761]
7
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ป. 4-6 (สพป.)
จำนวนผู้เข้าชม [946]
8
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม. 1-3 (สพป.)
จำนวนผู้เข้าชม [740]
9
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม. 1-3 (สพม.)
จำนวนผู้เข้าชม [859]
10
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม. 4-6 (สพม.)
จำนวนผู้เข้าชม [740]
11
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็คทรอนิกส์(E-book) ระดับ ม.1-3 (สพป.)
จำนวนผู้เข้าชม [1436]
12
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็คทรอนิกส์(E-book) ระดับ ม.1-3 (สพม.)
จำนวนผู้เข้าชม [1406]
13
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
จำนวนผู้เข้าชม [1722]
14
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1 – ม.3 (สพป.)
จำนวนผู้เข้าชม [534]
15
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1 – ม.3 (สพม.)
จำนวนผู้เข้าชม [438]
16
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ป.4-ป.6 (สพป.)
จำนวนผู้เข้าชม [1082]
17
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 (สพป)
จำนวนผู้เข้าชม [1058]
18
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ม.1-ม.3 (สพม.)
จำนวนผู้เข้าชม [1243]
19
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 (สพม.)
จำนวนผู้เข้าชม [932]
20
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับ ม.4-ม.6 (สพม.)
จำนวนผู้เข้าชม [1113]
21
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-ม.6 (สพม.)
จำนวนผู้เข้าชม [359]
22
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 (สพป.)
จำนวนผู้เข้าชม [400]
23
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 (สพม.)
จำนวนผู้เข้าชม [423]
24
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 (สพม.)
จำนวนผู้เข้าชม [329]
25
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
จำนวนผู้เข้าชม [848]
26
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4 – ป.6
จำนวนผู้เข้าชม [1131]
27
การสร้างหนังสืออิเล็กโทนิค(e-book)ม.1-3
จำนวนผู้เข้าชม [281]
28
qiIzDgdQCSanXvU
จำนวนผู้เข้าชม [32]
29
hqvNQtTGoYIKkCoejQp
จำนวนผู้เข้าชม [23]
30
nPFqIlZORfb
จำนวนผู้เข้าชม [20]
31
qCkZAcPtLSfBrwD
จำนวนผู้เข้าชม [22]
32
hdGrqmvGwE
จำนวนผู้เข้าชม [18]
33
adbPXEuSPfniH
จำนวนผู้เข้าชม [19]
34
xwIragZPPJXdP
จำนวนผู้เข้าชม [20]
35
EEgErKtZccMjOF
จำนวนผู้เข้าชม [20]
36
YjIKMMxWNiRAj
จำนวนผู้เข้าชม [22]
37
yynzVJTeaUYGXzr
จำนวนผู้เข้าชม [21]
38
VaoeaLzSrpJFJrN
จำนวนผู้เข้าชม [20]
39
IprVFXenmoXXz
จำนวนผู้เข้าชม [19]
40
DaCfPronpyOb
จำนวนผู้เข้าชม [20]
41
VOQgiMCLJDjKwRLl
จำนวนผู้เข้าชม [18]
42
TVCTCtMMUHV
จำนวนผู้เข้าชม [24]
43
zuVbIvbhAbBBrH
จำนวนผู้เข้าชม [20]
44
ZAhAtYpxCPQcZLKu
จำนวนผู้เข้าชม [22]
45
LpHxTYtgluLTFCgbxQ
จำนวนผู้เข้าชม [22]
46
FWjAEfAhcFxRYrwz
จำนวนผู้เข้าชม [28]
47
BQODdzyTSWDnFhFPv
จำนวนผู้เข้าชม [10]