รายชื่อกิจกรรม

ลำดับที่ ชื่อกิจกรรม ผลงานผู้ชนะการแข่งขัน ตัวเลือก
1
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับ ป.4-6 (สพป.)
จำนวนผู้เข้าชม [1102]
2
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับ ม.1-3 (สพป.)
จำนวนผู้เข้าชม [1182]
3
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับ ม.1-3 (สพม.)
จำนวนผู้เข้าชม [1100]
4
การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-3 (สพป.)
จำนวนผู้เข้าชม [799]
5
การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-3 (สพม.)
จำนวนผู้เข้าชม [938]
6
การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-6 (สพม.)
จำนวนผู้เข้าชม [790]
7
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ป. 4-6 (สพป.)
จำนวนผู้เข้าชม [998]
8
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม. 1-3 (สพป.)
จำนวนผู้เข้าชม [777]
9
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม. 1-3 (สพม.)
จำนวนผู้เข้าชม [906]
10
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม. 4-6 (สพม.)
จำนวนผู้เข้าชม [775]
11
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็คทรอนิกส์(E-book) ระดับ ม.1-3 (สพป.)
จำนวนผู้เข้าชม [1488]
12
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็คทรอนิกส์(E-book) ระดับ ม.1-3 (สพม.)
จำนวนผู้เข้าชม [1461]
13
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
จำนวนผู้เข้าชม [1814]
14
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1 – ม.3 (สพป.)
จำนวนผู้เข้าชม [565]
15
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1 – ม.3 (สพม.)
จำนวนผู้เข้าชม [465]
16
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ป.4-ป.6 (สพป.)
จำนวนผู้เข้าชม [1203]
17
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 (สพป)
จำนวนผู้เข้าชม [1129]
18
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ม.1-ม.3 (สพม.)
จำนวนผู้เข้าชม [1326]
19
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 (สพม.)
จำนวนผู้เข้าชม [970]
20
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับ ม.4-ม.6 (สพม.)
จำนวนผู้เข้าชม [1175]
21
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-ม.6 (สพม.)
จำนวนผู้เข้าชม [384]
22
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 (สพป.)
จำนวนผู้เข้าชม [437]
23
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 (สพม.)
จำนวนผู้เข้าชม [474]
24
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 (สพม.)
จำนวนผู้เข้าชม [352]
25
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
จำนวนผู้เข้าชม [885]
26
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4 – ป.6
จำนวนผู้เข้าชม [1212]
27
การสร้างหนังสืออิเล็กโทนิค(e-book)ม.1-3
จำนวนผู้เข้าชม [302]
28
qiIzDgdQCSanXvU
จำนวนผู้เข้าชม [52]
29
hqvNQtTGoYIKkCoejQp
จำนวนผู้เข้าชม [35]
30
nPFqIlZORfb
จำนวนผู้เข้าชม [34]
31
qCkZAcPtLSfBrwD
จำนวนผู้เข้าชม [35]
32
hdGrqmvGwE
จำนวนผู้เข้าชม [30]
33
adbPXEuSPfniH
จำนวนผู้เข้าชม [31]
34
xwIragZPPJXdP
จำนวนผู้เข้าชม [33]
35
EEgErKtZccMjOF
จำนวนผู้เข้าชม [33]
36
YjIKMMxWNiRAj
จำนวนผู้เข้าชม [36]
37
yynzVJTeaUYGXzr
จำนวนผู้เข้าชม [60]
38
VaoeaLzSrpJFJrN
จำนวนผู้เข้าชม [35]
39
IprVFXenmoXXz
จำนวนผู้เข้าชม [31]
40
DaCfPronpyOb
จำนวนผู้เข้าชม [32]
41
VOQgiMCLJDjKwRLl
จำนวนผู้เข้าชม [32]
42
TVCTCtMMUHV
จำนวนผู้เข้าชม [36]
43
zuVbIvbhAbBBrH
จำนวนผู้เข้าชม [31]
44
ZAhAtYpxCPQcZLKu
จำนวนผู้เข้าชม [34]
45
LpHxTYtgluLTFCgbxQ
จำนวนผู้เข้าชม [36]
46
FWjAEfAhcFxRYrwz
จำนวนผู้เข้าชม [42]
47
BQODdzyTSWDnFhFPv
จำนวนผู้เข้าชม [28]