ข้อมูลกิจกรรม


กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม. 1-3 (สพม.)
ผลงาน การแข่งขัน

รายละเอียด
โจทย์   ท่องเที่ยวไทย  4  ภาค
ผู้ชนะการแข่งขัน   โรงเรียนจ่านกร้อง
สังกัด สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์)
ครูผู้ฝึกสอน 1. นางสาวกัลยาณี   รจิตรังสรรค์
นักเรียน      1. เด็กชายธเนศวร  ช่างนาวา
                 2. เด็กชายอนุรักษ์  หะจิ
ผู้บันทึก
วันที่บันทึก ที่ 16 เดือน พ.ศ.2559 เวลา 01:13:30
อ่านแล้ว 906

เอกสารแนบ ไม่มีเอกสารแนบ