ข้อมูลกิจกรรม


กิจกรรม การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็คทรอนิกส์(E-book) ระดับ ม.1-3 (สพป.)
ผลงาน การแข่งขัน

รายละเอียด
โจทย์    ช้าง
ผู้ชนะการแข่งขัน   โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน "บูรณะสินอนุสรณ์"
สังกัด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1
ครูผู้ฝึกสอน 1. นางสาวณัฐณิชา    ทัศน์สาธิต
                  2. นายอนุชิต    จิรกาวสาน
นักเรียน      1. เด็กหญิงจัณห์วรา  แจ้งประจำ
                 2. เด็กหญิงอาทิตยา  เตียงงา

 
ผู้บันทึก
วันที่บันทึก ที่ 16 เดือน พ.ศ.2559 เวลา 01:16:20
อ่านแล้ว 1488

เอกสารแนบ ไม่มีเอกสารแนบ