ข้อมูลกิจกรรม


กิจกรรม การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็คทรอนิกส์(E-book) ระดับ ม.1-3 (สพม.)
ผลงาน การแข่งขัน

รายละเอียด
โจทย์   12  เมืองห้ามพลาด
ผู้ชนะการแข่งขัน   โรงเรียนวิเชียรมาตุ
สังกัด สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่)
ครูผู้ฝึกสอน 1. นางยินดี    ขวัญนิมิตร
                 2. นางสาววริฎฐา    รักหอม
นักเรียน      1. เด็กชายอธิราช  ทองสิน
                 2. เด็กชายเจตรินทร์  ทองชู
ผู้บันทึก
วันที่บันทึก ที่ 16 เดือน พ.ศ.2559 เวลา 01:17:25
อ่านแล้ว 1461

เอกสารแนบ ไม่มีเอกสารแนบ