ข้อมูลกิจกรรม


กิจกรรม การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
ผลงาน การแข่งขัน

รายละเอียด
โจทย์   ประชาคมอาเซียน
ผู้ชนะการแข่งขัน   โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
สังกัด สพป. ลพบุรี เขต 2
ครูผู้ฝึกสอน 1. นางช่อฟ้า    เขตจำนงค์
                 2. นายวีระพงศ์    แกมขุนทด
นักเรียน      1. เด็กชายกรวัชร  เหมือนเผ่า
                 2. เด็กหญิงชยาภรณ์  ลิ้มทัศไนยกุล
ผู้บันทึก
วันที่บันทึก ที่ 16 เดือน พ.ศ.2559 เวลา 01:18:45
อ่านแล้ว 1814

เอกสารแนบ ไม่มีเอกสารแนบ