ข้อมูลกิจกรรม


กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1 – ม.3 (สพป.)
ผลงาน การแข่งขัน

รายละเอียด
โจทย์   ปอ ทฤษฎี
ผู้ชนะการแข่งขัน   โรงเรียนปางกุ่มวิทยา
สังกัด สพป. ลำปาง เขต 2
ครูผู้ฝึกสอน 1. นางธาริณี    คำมาเครือ
                 2. นายวุฒิไกร    เตจ๊ะสุภา
นักเรียน      1. เด็กชายนราวิชญ์  เมืองมา
                 2. เด็กชายเอกลักษณ์  รินสาร
ผู้บันทึก
วันที่บันทึก ที่ 16 เดือน พ.ศ.2559 เวลา 01:19:40
อ่านแล้ว 565

เอกสารแนบ ไม่มีเอกสารแนบ