ข้อมูลกิจกรรม


กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1 – ม.3 (สพม.)
ผลงาน การแข่งขัน

รายละเอียด
โจทย์   ปอ ทฤษฎี
ผู้ชนะการแข่งขัน   โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สังกัด สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)
ครูผู้ฝึกสอน 1. นายจรัสเดช    ชัชวาลย์
                 2. นางสาวเจนจิรา    ชัชวาลย์

นักเรียน      1. เด็กชายณัฐวัช   เตจ๊ะ
                2. เด็กชายสตางค์   บุตรสัย
ผู้บันทึก
วันที่บันทึก ที่ 16 เดือน พ.ศ.2559 เวลา 01:20:38
อ่านแล้ว 465

เอกสารแนบ ไม่มีเอกสารแนบ