ข้อมูลกิจกรรม


กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ป.4-ป.6 (สพป.)
ผลงาน การแข่งขัน

รายละเอียด
โจทย์   rilakkuma
ผู้ชนะการแข่งขัน   โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ
สังกัด สพป. กำแพงเพชร เขต 2
ครูผู้ฝึกสอน 1. น.ส.น้ำอ้อย ยอดแสงจันทร์
                 2. นางสาวมะลิวัลย์    หนูอ้น
นักเรียน      1. เด็กหญิงธาราทิพย์   เสนาริน
                 2. เด็กหญิงปรียา   ผิวคำ
ผู้บันทึก
วันที่บันทึก ที่ 16 เดือน พ.ศ.2559 เวลา 01:21:23
อ่านแล้ว 1203

เอกสารแนบ ไม่มีเอกสารแนบ