ข้อมูลกิจกรรม


กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 (สพป)
ผลงาน การแข่งขัน

รายละเอียด
โจทย์   การอนุรักษ์ป่าไม้
ผู้ชนะการแข่งขัน   โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
สังกัด สพป. เชียงใหม่ เขต 4
ครูผู้ฝึกสอน 1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ    สายสุภา
                 2. นางสาวปรียาดา    ทะพิงค์แก
นักเรียน      1. เด็กชายณัฐวัช   เตจ๊ะ
                 2. เด็กชายสตางค์   บุตรสัย
ผู้บันทึก
วันที่บันทึก ที่ 16 เดือน พ.ศ.2559 เวลา 01:22:28
อ่านแล้ว 1129

เอกสารแนบ ไม่มีเอกสารแนบ