ข้อมูลกิจกรรม


กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับ ป.4-6 (สพป.)
ผลงาน การแข่งขัน

รายละเอียด
โจทย์   โจทย์ การ์ตูนที่ฉันชอบ
ผู้ชนะการแข่งขัน   โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา
สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 7
ครูผู้ฝึกสอน 1. นางสาวปาริชาติ    ด่านแก้ว
                 2. นางสาวสุชะดา    ห่อทรัพย์
นักเรียน      1. เด็กหญิงณภัทร  อนันตภัณฑ์
                 2. เด็กหญิงศิรประภา  หยั่งบุญ
ผู้บันทึก
วันที่บันทึก ที่ 16 เดือน พ.ศ.2559 เวลา 00:43:06
อ่านแล้ว 1102

เอกสารแนบ ไม่มีเอกสารแนบ