ข้อมูลกิจกรรม


กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ม.1-ม.3 (สพม.)
ผลงาน การแข่งขัน

รายละเอียด
โจทย์   การอนุรักษ์ป่าไม้
ผู้ชนะการแข่งขัน   โรงเรียนธาตุพนม
สังกัด สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร)
ครูผู้ฝึกสอน 1. นายชนินทร์    ทัศคร
                 2. นางทศพร    โคกมะณี
นักเรียน      1. เด็กชายจิรเดช  ลำลอง
                 2. เด็กชายปริเยศ  พิมพ์มหา
ผู้บันทึก
วันที่บันทึก ที่ 16 เดือน พ.ศ.2559 เวลา 01:24:03
อ่านแล้ว 1326

เอกสารแนบ ไม่มีเอกสารแนบ