ข้อมูลกิจกรรม


กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 (สพม.)
ผลงาน การแข่งขัน

รายละเอียด
โจทย์   การให้บริการเชิงธุรกิจ Spa
ผู้ชนะการแข่งขัน   โรงเรียนจ่านกร้อง
สังกัด สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์)
ครูผู้ฝึกสอน 1. นางสาวกัลยาณี   รจิตรังสรรค์
                 2. นายวัชรากร    เปรมประสิทธิ์
นักเรียน      1. นายสรพัศ  ศรีสุวรรณ
                 2. นายเกียรติศักดิ์  ปานกลิ่น
ผู้บันทึก
วันที่บันทึก ที่ 16 เดือน พ.ศ.2559 เวลา 01:24:57
อ่านแล้ว 970

เอกสารแนบ ไม่มีเอกสารแนบ