ข้อมูลกิจกรรม


กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับ ม.4-ม.6 (สพม.)
ผลงาน การแข่งขัน

รายละเอียด
โจทย์   ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ผู้ชนะการแข่งขัน   โรงเรียนจ่านกร้อง
สังกัด สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์)
ครูผู้ฝึกสอน 1. นางธนารัตน์    หาญชเล
นักเรียน      1. นายชวิน  อิงชาติเจริญพร
                 2. นายนพรัตน์  รองทอง
ผู้บันทึก
วันที่บันทึก ที่ 16 เดือน พ.ศ.2559 เวลา 01:26:02
อ่านแล้ว 1175

เอกสารแนบ ไม่มีเอกสารแนบ