ข้อมูลกิจกรรม


กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 (สพป.)
ผลงาน การแข่งขัน

รายละเอียด
โจทย์  
ผู้ชนะการแข่งขัน   โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ
สังกัด สพป. สกลนคร เขต 1
ครูผู้ฝึกสอน 1. นายวิทยา    เมฆวัน
                 2. นางเพ็ญพิชา    ศรีพลพา

นักเรียน      1. เด็กหญิงวนัญญา  บุบผาวรรณ์
                 2. เด็กหญิงอลิชา  พรมเมือง
                 3. เด็กหญิงโนราห์  ปุ่งคำน้อย 
ผู้บันทึก
วันที่บันทึก ที่ 24 เดือน พ.ศ.2559 เวลา 10:25:03
อ่านแล้ว 437

เอกสารแนบ 1. ไฟล์ เอกสารประกอบโครงงาน [ ขนาดไฟล์ 16.42 MB ]