ข้อมูลกิจกรรม


กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 (สพม.)
ผลงาน การแข่งขัน

รายละเอียด
โจทย์  
ผู้ชนะการแข่งขัน   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สังกัด สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร)
ครูผู้ฝึกสอน 1. นางสาวปาณิศา   เศรษฐศุภกูล
                 2. นายภาวัต    โชติสุภาพณ
นักเรียน      1. นายชาญวิทย์  ล้อสมิทธ์
                2. เด็กชายปวริษ  วิริยะคุณากร
                3. เด็กชายภูมิปรินทร์   มะโน
ผู้บันทึก
วันที่บันทึก ที่ 24 เดือน พ.ศ.2559 เวลา 10:02:57
อ่านแล้ว 474

เอกสารแนบ 1. ไฟล์ เอกสารประกอบโครงงาน [ ขนาดไฟล์ 11.63 MB ]