ข้อมูลกิจกรรม


กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 (สพม.)
ผลงาน การแข่งขัน

รายละเอียด
โจทย์  
ผู้ชนะการแข่งขัน   โรงเรียนสตรีอ่างทอง
สังกัด สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)
ครูผู้ฝึกสอน 1. นายอธิรัฐ    พุ่มสาขา

นักเรียน      1. นายคณิติน  งามประเสริฐ
                 2. นายชลันธร  หนิ้ววิยะวงค์
                 3. นายธนวัฒน์  จิตอุทัย
ผู้บันทึก
วันที่บันทึก ที่ 24 เดือน พ.ศ.2559 เวลา 10:06:05
อ่านแล้ว 352

เอกสารแนบ 1. ไฟล์ เอกสารประกอบโครงงาน [ ขนาดไฟล์ 13.94 MB ]