ข้อมูลกิจกรรม


กิจกรรม การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
ผลงาน การแข่งขัน

รายละเอียด
โจทย์   CHECK – IN  THAILAND
ผู้ชนะการแข่งขัน   โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก
สังกัด สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)
ครูผู้ฝึกสอน 1. นางสาวทิพย์ธิดา    ชุมชิต
                 2. นายสุริยา    งามเจริญ
นักเรียน      1. นายธนพล  ฉายทอง
                 2. นางสาวพัชรินทร์  หงษ์อินทร์
ผู้บันทึก
วันที่บันทึก ที่ 16 เดือน พ.ศ.2559 เวลา 01:31:22
อ่านแล้ว 885

เอกสารแนบ ไม่มีเอกสารแนบ