ข้อมูลกิจกรรม


กิจกรรม การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4 – ป.6
ผลงาน การแข่งขัน

รายละเอียด
โจทย์   ข้าว
ผู้ชนะการแข่งขัน   โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก
สังกัด สพป. นราธิวาส เขต 2
ครูผู้ฝึกสอน 1. นางปณิตา    วรัจฉรียกุล
                 2. นางปริชญา    มาสินธุ์
นักเรียน       1. เด็กชายรัชชานนท์  ไข่รอด
                 2. เด็กชายศิริวิทย์  ชุมไชยโย
ผู้บันทึก
วันที่บันทึก ที่ 16 เดือน พ.ศ.2559 เวลา 01:32:32
อ่านแล้ว 1212

เอกสารแนบ ไม่มีเอกสารแนบ