ข้อมูลกิจกรรม


กิจกรรม การสร้างหนังสืออิเล็กโทนิค(e-book)ม.1-3
ผลงาน การแข่งขัน

รายละเอียด
โจทย์  
ผู้ชนะการแข่งขัน   โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา.................................................................................
สังกัดภูเวียง......................................................................................
ครูผู้ฝึกสอน ครู อมร นรากรศักดิ์..............................................................................
นักเรียนด.ญ.ศศิธร นาคพูล ................................................................................
ผู้บันทึก
วันที่บันทึก ที่ 6 เดือน พ.ศ.2559 เวลา 14:11:23
อ่านแล้ว 302

เอกสารแนบ ไม่มีเอกสารแนบ