ข้อมูลกิจกรรม


กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับ ม.1-3 (สพป.)
ผลงาน การแข่งขัน

รายละเอียด
โจทย์   อาหารไทย 4 ภาค
ผู้ชนะการแข่งขัน   โรงเรียนบ้านช่องช้าง
สังกัด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต3
ครูผู้ฝึกสอน 1. นางวันวิสา    บุญช้าง
                 2. นางอำพรรณ์    แก้วเรือง
นักเรียน      1. เด็กหญิงวิภาวดี  รอดเกลีี้ยง
                 2. เด็กหญิงศศิธร  คงแก้ว
ผู้บันทึก
วันที่บันทึก ที่ 16 เดือน พ.ศ.2559 เวลา 01:04:16
อ่านแล้ว 1182

เอกสารแนบ ไม่มีเอกสารแนบ