ข้อมูลกิจกรรม


กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับ ม.1-3 (สพม.)
ผลงาน การแข่งขัน

รายละเอียด
โจทย์   CHECK-IN THAILAND
ผู้ชนะการแข่งขัน   โรงเรียนวังทองพิทยาคม
สังกัด สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์)
ครูผู้ฝึกสอน 1. นายสมควร    ทับทิม
                 2. นางสาวสิริพร    ศิลปกุล
นักเรียน      1. เด็กหญิงชฎาพร  นวลพุ่ม
                 2. เด็กหญิงนฤมล  สุขมามอญ
ผู้บันทึก
วันที่บันทึก ที่ 16 เดือน พ.ศ.2559 เวลา 01:05:05
อ่านแล้ว 1100

เอกสารแนบ 1. ไฟล์ผลงาน [ ขนาดไฟล์ 3.76 MB ]