ข้อมูลกิจกรรม


กิจกรรม การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-3 (สพป.)
ผลงาน การแข่งขัน

รายละเอียด
โจทย์   พัดลมโคมไฟสำหรับติดเพดาน
คำอธิบายเพิ่มเติม : ติดตั้งภายในห้อง เพื่อเป็นพัดลม ช่วยให้อาการศหมุนเวียนได้อย่างดี สามารถใช้
                   ประดับตกแต่งห้องให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีประโยชน์ช่วยให้แสงสว่างเหมือนโคมไฟ
                   อีกด้วย
 
ผู้ชนะการแข่งขัน   โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ
สังกัด สพป. ปทุมธานี เขต 1
ครูผู้ฝึกสอน 1. นางจริยาภรณ์    คุ้มพันธ์
นักเรียน      1. เด็กชายนพณัฐ  ฉลวย
                 2. เด็กชายวีรภัทร  แซ่อึ้ง
ผู้บันทึก
วันที่บันทึก ที่ 16 เดือน พ.ศ.2559 เวลา 01:06:25
อ่านแล้ว 799

เอกสารแนบ ไม่มีเอกสารแนบ