ข้อมูลกิจกรรม


กิจกรรม การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-3 (สพม.)
ผลงาน การแข่งขัน

รายละเอียด
โจทย์   พัดลมโคมไฟสำหรับติดเพดาน
คำอธิบายเพิ่มเติม : ติดตั้งภายในห้อง เพื่อเป็นพัดลม ช่วยให้อาการศหมุนเวียนได้อย่างดี สามารถใช้
                   ประดับตกแต่งห้องให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีประโยชน์ช่วยให้แสงสว่างเหมือนโคมไฟ
                   อีกด้วย
 
ผู้ชนะการแข่งขัน   โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
สังกัด สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน)
ครูผู้ฝึกสอน 1. นายณภัทร    เมฆอากาศ
                 2. นางสุทิน    ยศยาวิไล
นักเรียน      1. เด็กชายชวรัตน์   กาวินคำ
                 2. เด็กชายปณิธาน  ประดับ
ผู้บันทึก
วันที่บันทึก ที่ 16 เดือน พ.ศ.2559 เวลา 01:08:02
อ่านแล้ว 938

เอกสารแนบ ไม่มีเอกสารแนบ