ข้อมูลกิจกรรม


กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ป. 4-6 (สพป.)
ผลงาน การแข่งขัน

รายละเอียด
โจทย์   อาหารไทย  4  ภาค
ผู้ชนะการแข่งขัน   โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์
สังกัด สพป. ขอนแก่น เขต 2
ครูผู้ฝึกสอน 1. นางศิริศิลป์    ขุ่มด้วง
                 2. นายอาคม    ขุ่มด้วง
นักเรียน      1. เด็กหญิงมัณฑนา  สิงห์หาญ
                 2. เด็กหญิงอริสา  แทนหลาบ
ผู้บันทึก
วันที่บันทึก ที่ 16 เดือน พ.ศ.2559 เวลา 01:10:26
อ่านแล้ว 998

เอกสารแนบ ไม่มีเอกสารแนบ