ข้อมูลกิจกรรม


กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม. 1-3 (สพป.)
ผลงาน การแข่งขัน

รายละเอียด
โจทย์   STREET FOOD
ผู้ชนะการแข่งขัน   โรงเรียนบ้านบางใหญ่
สังกัด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต3
ครูผู้ฝึกสอน 1. นางสาวฉวีวรรณ    หอมรักษ์
นักเรียน      1. เด็กหญิงชมพูนุช  ไสพริก
                 2. เด็กชายสุริยา  ชูนาค
ผู้บันทึก
วันที่บันทึก ที่ 16 เดือน พ.ศ.2559 เวลา 01:11:59
อ่านแล้ว 777

เอกสารแนบ ไม่มีเอกสารแนบ